Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в України. №2: червень-серпень 2017

Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні. Вип. 2: червень-серпень 2017 року. – К. : Експертна група “Поліція під контролем”, 2017. – 16 с.

Відповідальний за випуск: Сергій Баглай
Редактори: Марина Цапок, Євген Крапивін
Дизайн, верстка: Іван Юрчик

Інформаційний бюлетень присвячено перебігу реформи органів правопорядку в Україні, насамперед поліції, прокуратури, Державного бюро розслідувань та змінам у кримінальному, кримінальному процесуальному законодавстві. Видається з метою посилення інформування суспільства, експертного середовища та міжнародних інституцій про стан реформування зазначених органів та сфер їхньої діяльності.

Періодичність: 1 раз / 2 місяці (другий випуск охоплює період в три місяці, всі подальші — два).

ЗАВАНТАЖИТИ.

Continue reading “Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в України. №2: червень-серпень 2017”

Свобода мирных собраний на постсоветском пространстве: отчет. Беларусь, Молдова, Россия и Украина. 2016-2017 гг.

Свобода мирных собраний на постсоветском пространстве: отчет. Беларусь, Молдова, Россия и Украина. 2016-2017 гг. Под общ. ред. Крапивин Е.О., Баглай С.В. – К., Экспертная группа «Полиция под контролем», 2017. – 60 с.

Авторский коллектив:
Дмитрий Черных (Беларусь) – координатор юридических программ РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет», Правозащитный центр «Весна»;
Павел Постика (Молдова) – юрист, руководитель программы по мониторингу за демократическими процессами Ассоциации Promo-LEX;
Алексей Козлов (Россия) – эксперт Московской Хельсинской группы по свободе собраний, к.ф.н.;
Сергей Баглай (Украина) – аналитик Экспертной группы «Полиция под контролем».

Аннотация:
В данном отчете представлены основные тенденции практического воплощения права на свободу мирных собраний на протяжении последних лет в четырех странах постсоветского пространства: Беларуси, Молдове, России и Украине.

В последние годы на постсоветском пространстве активизировались протестные движения – Революция Достоинства в Украине (2013-2014); антикоррупционные митинги в России (2017) и Молдове (2015); масштабная деятельность правоохранителей в Беларуси при подготовке ежегодной акции “День Воли” (2017) – которые поставили новые вызовы перед государством, обязанностью которого является обеспечение права на мирные собрания.

Материалы будут полезены всем, кто интересуется проблематикой соблюдения международных стандартов прав человека в области мирных собраний и роли огранов правопорядка в их обеспечении.

Отчет подготовлен специально для ежегодной Конференции Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве в 2017 году.

ЗАГРУЗИТЬ в формате PDF.

Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в України. №1: березень-травень 2017

Бюлетень уа_final-1Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні. Вип. 1: березень-травень 2017 року. – К. : Експертна група “Поліція під контролем”, 2017. – 12 с.

Відповідальний за випуск: Сергій Баглай
Редактор: Марина Цапок, Євген Крапивін
Дизайн, верстка: Іван Юрчик

Інформаційний бюлетень присвячено перебігу реформи органів правопорядку в Україні, насамперед поліції, прокуратури, Державного бюро розслідувань та змінам у кримінальному, кримінальному процесуальному законодавстві. Видається з метою посилення інформування суспільства, експертного середовища та міжнародних інституцій про стан реформування зазначених органів та сфер їхньої діяльності.

Періодичність: 1 раз / 2 місяці (перший випуск містить стислий огляд реформ в цілому та зріз за три місяці).

ЗАВАНТАЖИТИ.

Continue reading “Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в України. №1: березень-травень 2017”

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української поліції – 2016”

Обкладинка вебУДК 342.72/.73:351.741](477) “2016”
ББК 67.9(4Укр)400.7+67.9(4Укр)401.213

Права людини в діяльності української поліції – 2016. Науково-практичне видання / Упоряд. та ред. Крапивін Є. О. – К. : Софія-А, 2017 р. – 304с.

ISBN 978-617-7031-55-9

Упорядник та редактор: Крапивін Є. О.

Авторський колектив:
Батчаєв В. К., Каменєв М. В., Крапивін Є. О., Малишев Б. В., Чумак Ю. В., Чупров В. В., Шадська У. С., Швець З. С., Швець С. П.

Видання присвячене стану дотримання прав людини в діяльності української поліції протягом року, а також ключовим подіям в сфері поліцейської діяльності — реформі поліції та атестуванню (переатестації) поліцейських.
Головний акцент видання зроблено на аналізі дотримання поліцією основоположних прав та свобод людини, що закріплені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року: порядок розділів та перелік прав, що в ньому висвітлюється, відповідають порядкові статей Конвенції.
Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, наукових публікаціях, індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.
Щорічне видання започатковано Управлінням моніторингу дотримання прав людини (УМДПЛ) в системі МВС в 2008 році.

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF.

Перші два розділи також перекладено англійською:
– B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context;
– E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions.

Continue reading “Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української поліції – 2016””

Науково-практичне видання “Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування)”

obkladynka1

УДК 351.746.2(477) ББК 67.9(4Укр)401.213
К77
ISBN 978-617-7031-52-8

Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування). Науково-практичне видання / Крапивін Є. О. – Київ : Софія-А, 2016. — 120 с.

Науково-практичне видання присвячене системі оцінки ефективності роботи поліції за аналогічним періодом минулого року +1 (АПМР+1 або “палочна система”), яка на практиці продовжує по інерції існувати в органах досудового розслідування, хоча формально була скасована понад рік тому.
Автоматичне перетворення кількісного показника у конкретне управлінське рішення є вкрай шкідливим пострадянським наслідком оцінки роботи поліції в Україні, що призводить не тільки до ряду порушень прав людини у системі кримінальної юстиції, а й до викривлення знання про злочинність в цілому.
У виданні розглядаються такі теми: історія формування системи АМПР+1; механізм функціонування “палочної системи”; чинники, що обумовлюють; стислий виклад проблем до яких вона призводить; актуальні проблеми формування кримінальної статистики; міжнародний досвід оцінки роботи поліції тощо.
Запропоновано власну систему оцінки ефективності роботи органів досудового розслідування шляхом надання якісної оцінки комісіями, які складаються з представників поліції, адвокатури, колишніх працівників правоохоронних органів тощо.
Видання розраховане на широке коло науковців, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями діяльності поліції.

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF.

Continue reading “Науково-практичне видання “Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування)””