Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української поліції – 2016”

Обкладинка вебУДК 342.72/.73:351.741](477) “2016”
ББК 67.9(4Укр)400.7+67.9(4Укр)401.213

Права людини в діяльності української поліції – 2016. Науково-практичне видання / Упоряд. та ред. Крапивін Є. О. – К. : Софія-А, 2017 р. – 304с.

ISBN 978-617-7031-55-9

Упорядник та редактор: Крапивін Є. О.

Авторський колектив:
Батчаєв В. К., Каменєв М. В., Крапивін Є. О., Малишев Б. В., Чумак Ю. В., Чупров В. В., Шадська У. С., Швець З. С., Швець С. П.

Видання присвячене стану дотримання прав людини в діяльності української поліції протягом року, а також ключовим подіям в сфері поліцейської діяльності — реформі поліції та атестуванню (переатестації) поліцейських.
Головний акцент видання зроблено на аналізі дотримання поліцією основоположних прав та свобод людини, що закріплені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року: порядок розділів та перелік прав, що в ньому висвітлюється, відповідають порядкові статей Конвенції.
Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, наукових публікаціях, індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.
Щорічне видання започатковано Управлінням моніторингу дотримання прав людини (УМДПЛ) в системі МВС в 2008 році.

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF.

Перші два розділи також перекладено англійською:
– B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context;
– E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions.

Continue reading “Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української поліції – 2016””

Науково-практичне видання “Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування)”

obkladynka1

УДК 351.746.2(477) ББК 67.9(4Укр)401.213
К77
ISBN 978-617-7031-52-8

Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування). Науково-практичне видання / Крапивін Є. О. – Київ : Софія-А, 2016. — 120 с.

Науково-практичне видання присвячене системі оцінки ефективності роботи поліції за аналогічним періодом минулого року +1 (АПМР+1 або “палочна система”), яка на практиці продовжує по інерції існувати в органах досудового розслідування, хоча формально була скасована понад рік тому.
Автоматичне перетворення кількісного показника у конкретне управлінське рішення є вкрай шкідливим пострадянським наслідком оцінки роботи поліції в Україні, що призводить не тільки до ряду порушень прав людини у системі кримінальної юстиції, а й до викривлення знання про злочинність в цілому.
У виданні розглядаються такі теми: історія формування системи АМПР+1; механізм функціонування “палочної системи”; чинники, що обумовлюють; стислий виклад проблем до яких вона призводить; актуальні проблеми формування кримінальної статистики; міжнародний досвід оцінки роботи поліції тощо.
Запропоновано власну систему оцінки ефективності роботи органів досудового розслідування шляхом надання якісної оцінки комісіями, які складаються з представників поліції, адвокатури, колишніх працівників правоохоронних органів тощо.
Видання розраховане на широке коло науковців, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями діяльності поліції.

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF.

Continue reading “Науково-практичне видання “Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування)””

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української поліції – 2015”

coverЩороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української поліції (до 07.11.2015 року — міліції), надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини. Результатом такого аналізу є видання, яке ви тримаєте в руках, що було започатковано у 2008 році.
Головний акцент видання зроблено, насамперед, на аналізі дотримання поліцією основоположних прав та свобод, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини: порядок розділів та зміст права, що в ньому висвітлюється, відповідає порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, матеріалах Всеукраїнської моніторингової кампанії «Поліція під контролем», індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.
Звіт містить 10 розділів, що охоплюють такі галузі прав людини, як дотримання права на життя, свободу та особисту недоторканість, права власності, насильство та жорстоке поводження, боротьба з корупцією тощо. Також в звіт ми не могли не включити розділ, присвячений реформі поліції, — головній події, що мала місце у політиці МВС та Національної поліції 2015 року і суттєво вплинула на роботу певних підрозділів поліції.

ISBN 978-617-7142-23-1

Права людини в діяльності української поліції – 2015. Науково-практичне видання / Упоряд. Крапивін Є.О. – К. : Асоціація УМДПЛ, 2016 р. – 408 с.

Завантажити. Continue reading “Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української поліції – 2015””

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української міліції – 2014″

cover_HR_police_2014Щороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української міліції, надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини протягом року. Результатом такого аналізу є це науково-практичне видання, яке було запроваджено 2008 року.

Головний фокус видання  направлений насамперед на аналіз дотримання поліцією основоположних прав та свобод, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини: порядок розділів та зміст права, що в ньому висвітлюється відповідає порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, матеріалах всеукраїнської моніторингової кампанії «Поліція під контролем», індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.

Завантажити.

Publication is available in English.

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української міліції – 2013″

DSC_0396Щороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української поліції (до 07.07.2015 року – міліції), надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини протягом року. Результатом такого аналізу є це науково-практичне видання, яке було запроваджено 2008 року.

Головний фокус видання  направлений насамперед на аналіз дотримання поліцією основоположних прав та свобод, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини: порядок розділів та зміст права, що в ньому висвітлюється відповідає порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, матеріалах всеукраїнської моніторингової кампанії «Поліція під контролем», індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.

Завантажити.

Publication is available in English.

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української міліції – 2012″

IMG_2347Щороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української поліції (до 07.07.2015 року – міліції), надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини протягом року. Результатом такого аналізу є це науково-практичне видання, яке було запроваджено 2008 року.

Головний фокус видання  направлений насамперед на аналіз дотримання поліцією основоположних прав та свобод, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини: порядок розділів та зміст права, що в ньому висвітлюється відповідає порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, матеріалах всеукраїнської моніторингової кампанії «Поліція під контролем», індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.

Завантажити.

Publication is available in English.

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української міліції – 2011″

IMG_2344Щороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української поліції (до 07.07.2015 року – міліції), надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини протягом року. Результатом такого аналізу є це науково-практичне видання, яке було запроваджено 2008 року.

Головний фокус видання  направлений насамперед на аналіз дотримання поліцією основоположних прав та свобод, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини: порядок розділів та зміст права, що в ньому висвітлюється відповідає порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, матеріалах всеукраїнської моніторингової кампанії «Поліція під контролем», індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.

Завантажити.

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української міліції – 2010″

IMG_2345

Щороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української поліції (до 07.07.2015 року – міліції), надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини протягом року. Результатом такого аналізу є це науково-практичне видання, яке було запроваджено 2008 року.

Головний фокус видання  направлений насамперед на аналіз дотримання поліцією основоположних прав та свобод, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини: порядок розділів та зміст права, що в ньому висвітлюється відповідає порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, матеріалах всеукраїнської моніторингової кампанії «Поліція під контролем», індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.

Завантажити.

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української міліції – 2009″

БезымянныйЩороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української поліції (до 07.07.2015 року – міліції), надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини протягом року. Результатом такого аналізу є це науково-практичне видання, яке було запроваджено 2008 року.

Особливістю цього звіту є те, що він підготовлений за результатами роботи Управління моніторингу дотримання прав людини (УМДПЛ – див. історію організації) в діяльності органів внутрішніх справ МВС України в 2009 році.

Більшість авторів продовжили працювати в УМДПЛ, вже як громадській організації, тому наступні видання дійсно продовжують традицію, що була започаткована із першим звітом 2008 року.

Завантажити.