Місія

Місія Експертної групи “Поліція під контролем” – сприяння дотриманню прав людини в діяльності поліції шляхом дослідження практики роботи поліції та її відповідності законодавству в галузі поліцейської діяльності та доведення результатів досліджень до відома її керівництва, надаючи рекомендації, проводячи круглі столи, розробляючи стратегічні рекомендації тощо. Також шляхом забезпечення суспільства якісною, експертною та незалежною інформацією про діяльність поліції, що відображає системні проблеми в її діяльності.

Дослідження

Дослідження системних проблем із дотриманням прав людини поліцією полягає у двох площинах:

1) правотворчості – вивчення законодавчої бази, якою регулюється поліція в своїй діяльності та її аналіз на відповідність принципам прав людини;

2) правозастосування – дослідження системних проблем, неформальних практик роботи тощо, які часом не відповідають ні букві, ні духові закону.

Напрацювання рекомендацій

Ми намагаємось забезпечити об’єктивною інформацією як людей, котрі приймають рішення, так і будь-якого нашого читача, який зацікавлений у темі поліцейської діяльності. Експертна група намагається бути учасником суспільної дискусії по різним питанням поліцейської діяльності та надавати на її основі конкретні рекомендації щодо шляхів розв’язання системних проблем в діяльності поліції та порушень прав людини, до яких вони призводять.

Шляхи надання інформації

Напрацювання Експертної групи розповсюджуються через Інтернет-портал, Facebook-сторінку, публікації у ЗМІ, круглі столи, прес-конференції, наукові видання тощо. Ми відкриті до дискусії та щиро вдячні за будь-які коментарі стосовно нашої роботи, що мають лише покращити її професійний рівень.