Про нас

Експертна група “Поліція під контролем” — платформа правозахисних організацій, яка здійснює аналітичні та незалежні експертні дослідження стану дотримання прав людини в діяльності органів правопорядку.

Враховуючи нинішній стан із дотриманням прав людини та відсутністю стратегічного бачення у подоланні системних порушень прав людини, у 2016 році було створено об’єднання експертів — правозахисників, правників, соціологів, політологів з метою дослідження цих проблем та адвокації змін в діяльності органів правопорядку.


Місія Експертної групи “Поліція під контролем” – сприяння дотриманню прав людини в діяльності органів правопорядку.

Для нас мірилом ефективності роботи органів правопорядку є стан дотримання ними прав людини при виконанні покладених на них завдань з надання послуг населенню.

Ми досліджуємо системні проблеми в повсякденній роботі українських правоохоронців, які призводять до порушень прав і свобод людини. Розв’язання таких проблем є метою реформ, які мають бути комплексними та орієнтованими на довгостроковий результат.

При цьому діяльність органів правопорядку має орієнтуватись на потреби людини, а не підтримання державного апарату, політичної влади, системи органів тощо. Адвокатуємо конкретні зміни на законодавчому та правозастосовчому рівні.


Стратегічна ціль Експертної групи – забезпечення безпеки громадян шляхом реформи органів правопорядку, спрямованої на досягнення ефективності їхньої роботи не за рахунок порушень прав людини, а навпаки — з їх неухильним дотриманням.

Для досягнення стратегічної цілі ми працюємо над такими задачами:

  • розробка та сприяння впровадженню нової системи оцінки ефективності роботи поліції;
  • розробка такої системи розподілу навантаження на слідчих поліції, яка би забезпечувала найвищу ефективність, зокрема за рахунок автоматизації процесів;
  • перетворення кримінальної статистики в реальний інструмент для ефективного запобігання та протидії злочинності задля безпеки громадян;
  • налагодження співпраці поліції з населенням;
  • запровадження механізмів громадського контролю за роботою поліції;
  • розробка та сприяння в імплементації ефективного механізму забезпечення безпеки під час мирних зібрань із беззаперечним дотриманням свободи зібрань;
  • імплементація міжнародних стандартів захисту персональних даних в діяльність української поліції;
  • розробка механізмів та сприяння забезпеченню незалежності рядового поліцейського від керівництва шляхом підвищення статусу поліцейського та гарантій його професійної діяльності.

Форми роботи Експертної групи передбачають використання всього спектру відповідних інструментів: надання коментарів і підготовка публікацій у ЗМІ та на цьому сайті, проведення тематичних наукових досліджень та публікація наукових, науково-практичних видань, зокрема аналітичних звітів та записок за результатами таких досліджень, надання висновків та пропозицій, участь та організація відповідних круглих столів, конференцій, тренінгів тощо.