Про нас

У 2016 році Асоціація УМДПЛ ініціювала створення платформи правозахисних організацій – Експертну групу “Поліція під контролем”, яка здійснює комплексні дослідження стану дотримання прав людини в діяльності української поліції.

Враховуючи прагнення суспільства до повної, якісної та ефективної реформи поліції, ми стурбовані низькою якістю матеріалів про її роботу, що публікуються у ЗМІ, а також відсутністю різностороннього та професійного аналізу її діяльності з боку правників, правозахисників та інших.

Тому ми створили майданчик для здійснення незалежного експертного контролю за діяльністю поліції з метою захисту прав людини та інтересів суспільства.

Експертна група здійснює аналіз  у таких напрямах:

 • експертна підтримка запровадження міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини і охорони правопорядку у діяльність Національної поліції;
 • аналіз прийнятих підзаконних нормативно-правових актів, роз’яснень МВС України, Національної поліції, а також Кабінету Міністрів (у частині, що стосується Національної поліції та МВС України);
 • участь у підготовці підзаконних актів стосовно діяльності Національної поліції і МВС;
 • вивчення і контроль за практикою імплементації у діяльність Національної поліції законодавчих актів та практики застосування поліцейськими норм законів та підзаконних актів (правозастосування);
 • аналіз судової практики щодо справ про порушення прав людини поліцейськими при реалізації своїх повноважень (Розділ 4,5 Закону України «Про Національну поліцію»);
 • аналіз судової практики по кримінальним справам щодо поліцейських, які перевищили свої повноваження;
 • дослідження статистики та загальних тенденцій у дисциплінарних стягненнях щодо поліцейських (за умови отримання доступу до статистики);
 • виявлення корупціогенних чинників у роботі МВС та Національної поліції і розробка пропозицій щодо їх усунення та запобігання;
 • експертна підтримка моніторингових компаній «Поліція під контролем» (розробка алгоритмів моніторингу, розробка рекомендацій тощо);
 • підготовка та публікація наукових, науково-практичних видань щодо різних тем поліцейської діяльності;
 • проведення наукових досліджень системних проблем в діяльності поліції та публікація аналітичних звітів, нотаток тощо;
 • оперативне експертне коментування резонансних подій, пов’язаних з діяльністю поліції;
 • підготовка тіньових звітів для міжнародних інституцій, що опікуються тематикою прав людини.

Форми роботи Експертної групи передбачають використання всього спектру відповідних інструментів: надання коментарів і підготовка публікацій у ЗМІ та на цьому сайті, проведення тематичних наукових досліджень та публікація наукових, науково-практичних видань, зокрема аналітичних звітів та записок за результатами таких досліджень, надання висновків та пропозицій, участь та організація відповідних круглих столів, конференцій, тренінгів тощо.