Про нас

Експертна група “Поліція під контролем” — платформа правозахисних організацій, яка здійснює аналітичні та незалежні експертні дослідження стану дотримання прав людини в діяльності органів правопорядку.

враховуючи нинішній стан із дотриманням прав людини та відсутністю стратегічного бачення у подоланні системних порушень прав людини, у 2016 році було створено об’єднання експертів – правозахисників, правників, соціологів, політологів з метою дослідження цих проблем та адвокації змін в діяльності органів правопорядку.


Стратегічна ціль Експертної групи – забезпечення безпеки громадян шляхом реформи органів правопорядку, спрямованої на досягнення ефективності їхньої роботи не за рахунок порушень прав людини, а навпаки – з їх неухильним дотриманням

Для досягнення стратегічної цілі ми працюємо над такими задачами:

  • розробка та сприяння впровадженню нової системи оцінки ефективності роботи поліції;
  • розробка такої системи розподілу навантаження на слідчих поліції, яка би забезпечувала найвищу ефективність, зокрема за рахунок автоматизації процесів;
  • перетворення кримінальної статистики в реальний інструмент для ефективного запобігання та протидії злочинності задля безпеки громадян;
  • налагодження співпраці поліції з населенням;
  • запровадження механізмів громадського контролю за роботою поліції;
  • розробка та сприяння в імплементації ефективного механізму забезпечення безпеки під час мирних зібрань із беззаперечним дотриманням свободи зібрань;
  • імплементація міжнародних стандартів захисту персональних даних в діяльність української поліції;
  • розробка механізмів та сприяння забезпеченню незалежності рядового поліцейського від керівництва шляхом підвищення статусу поліцейського та гарантій його професійної діяльності.

Форми роботи Експертної групи передбачають використання всього спектру відповідних інструментів: надання коментарів і підготовка публікацій у ЗМІ та на цьому сайті, проведення тематичних наукових досліджень та публікація наукових, науково-практичних видань, зокрема аналітичних звітів та записок за результатами таких досліджень, надання висновків та пропозицій, участь та організація відповідних круглих столів, конференцій, тренінгів тощо.

Місія Експертної групи “Поліція під контролем” – сприяння дотриманню прав людини в діяльності поліції шляхом дослідження практики роботи поліції та її відповідності законодавству в галузі поліцейської діяльності та доведення результатів досліджень до відома її керівництва, надаючи рекомендації, проводячи круглі столи, розробляючи стратегічні рекомендації тощо. Також шляхом забезпечення суспільства якісною, експертною та незалежною інформацією про діяльність поліції, що відображає системні проблеми в її діяльності.

Для нас мірилом ефективності роботи органів правопорядку є стан дотримання ними прав людини при виконанні покладених на них завдань з надання послуг населенню.

Напрацювання рекомендацій

Ми намагаємось забезпечити об’єктивною інформацією як людей, котрі приймають рішення, так і будь-якого нашого читача, який зацікавлений у темі поліцейської діяльності. Експертна група намагається бути учасником суспільної дискусії по різним питанням поліцейської діяльності та надавати на її основі конкретні рекомендації щодо шляхів розв’язання системних проблем в діяльності поліції та порушень прав людини, до яких вони призводять.

Невід’ємною частиною наших досліджень та надання рекомендацій є адвокація конкретних змін на законодавчому та правозастосовчому рівні.